20 October, 2012

Ca şi cum, glissando
 
Departe de unde mã aflu,
pragul de fulgi arginitii
cerne spaţiul stelelor cârcotaşe

-         ca şi cum –

ca şi cum totul n-ar fi decât o simplã ezitare de a exista
sub globuri mãrunte, adunate în luminã,

si mansarda lor, un solstitiuce
reverbereaza intr-un timid glissando
cu tonul
unor ploi ce-abia incep.

 ~ ~  Irina Moga 


                                     As if, glissando 

                                     Far from where I am
                                   the threshold of silvery flakes
                                   sifts the space of crumbly stars

                                   -    as if  -

                                  as if this was a mere reluctance to exist
                                  below orbs of fused sunshine,

                                  its attic, a solstice
                                  that resonates, in a timorous glissando,
                                  with the tone
                                  of incipient, make-believe rains.

                                  ~ ~ Irina Moga